Bátorság

A bátorság, a provokatív és előrevivő pimaszság mind a kommunikációban, a megjelenésben, mind a működésben, az értékesítésben és az érvényesülésben szükségszerű. Senki sem keresi a lehangolót, a szürkét, egyhangút, ha az ember akár az üzletben, akár más területen változtatni akar, bátornak kell lennie, és ki kell mozdulni a megszokottból.A fiatalok rendkívül bátrak, sokszor vakmerőek, ha akaratuk érvényesítéséről van szó - tisztelem őket ezért, szeretem ezt a rebellis korszakot, amikor minden komformitást gátlás és átgondolás nélkül le mernek vetkőzni. Ez hajtja az egyébként már fásult, stabilitásra törekvő szervezetet, társadalmat tovább, hogy túllépjen azon, ami esetleg már évtizedek óta nem jól működik.

Az üzlet is hasonlóan működik: érdemes végig gondolni, mi az, ami fel tudja rázni a hanyatló stratégiánkat. Ebben segítenek a következő tippek:

1. Alkalmazd a brainstorming/ötletbörze szabályait. Minden ötlet fontos, akármilyen őrültnek is hangzik, és mindenkinek a szava számít. Egy jól működő ötletbörze rengeteg innovatív és előrevivő információt generálhat. Ha segítség kell, szólj nekünk, segítünk az ötletbörze megvalósításában.

2. Legyenek vegyes csapatok részére is megbeszélések bizonyos témák területén. Ha például a HR-t szeretnéd fejleszteni, meg kell kérdezned azokat is, akik együtt dolgoznak a HR-rel, és akiket a HR szolgál, és körül kell nézned más vállalatoknál is esetleg, akik jól működtetik a HR-t.

3. Írj ki pályázatot házon belül, hogyan lehetne fejleszteni bizonyos területeket, folyamatokat, stb. Minden ötletet értékelj és jutalmazz, és használd a leghasznosabbakat!

4. Gyűjts informálisan is információt, nem feltétlenül a hivatalos megbeszéléseken jönnek a legjobb ötletek.

5. Alkoss csapatokat, munkacsoportokat vegyesen mindenféle korosztályból, tevékenységi körből és szintről. A vegyes csoportok, és ritkán találkozó emberek inspirálják egymást, ötleteket indítanak el. Hatalmas ereje lehet egy jól működő ötletelő csoportnak.

A végére pedig Albert Einstein örökérvényű mondatát idézem:

Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.

A HR feladatai

A HR újradefiniálásával több stratégiai figyelmet kap a tehetségmenedzsment és a a szervezet fejlesztése, míg a rutinmunka rendszerezésével a költségek is alacsonyan tarthatók.

A HR tevékenységek szintjei

Nagy értékű, az üzleti eredményeket és a vállalati működést nagyban befolyásoló  tevékenységek
Időigényes, de alacsony értékű – főleg adminisztrációs - tevékenységek
Bizonyos vállalatoknál nincs HR, és a fent jelölt tevékenységeket a pénzügy vagy egy asszisztens végzi.
Más vállalatoknál a HR zömében vagy kizárólag a kékkel jelölt tevékenységeket végzi.
Bizonyos cégeknél – jellemzően nagyvállalatoknál – minkét tevékenységet a belső HR végzi, gyakran mindössze egy fő.
Nagyvállalatoknál nagyobb HR szervezetek specializáltan végzik a tevékenységeket, valamilyen szempont szerint fel vannak osztva a tevékenységek (pl. toborzás-kiválasztás, tréningek, stb., vagy szakmai, illetve adminisztratív tevékenységek alapján.


Milyen HR-es alaptevékenységek vannak egy vállalatnál?

A jólét kezdete

Mikor jelenthetjük ki biztosan, hogy a válságnak vége, és a jólét kezdetét vette? Természetesen akkor, ha ez már a fejünkben is eldőlt, és képesek vagyunk tenni valamit azért, hogy ne a válság, hanem a jólét és a jól-lét foglalkoztasson bennünket. Lehetőségeinkhez mérten, mondhatnám, bár a lehetőségeket is mi teremtjük meg. Amíg fejben nem dől el, hogy "jól szeretnék élni", "jól akarom magam érezni", és "a jó dolgokat élvezni szeretném, a rosszakat pedig hamar megoldani", addig bizony nem tesszük magunkat túl a válsághangulaton.

Nem csak az anyagiakról beszélek. A jó közérzetet sok minden meghatározza: az anyagi biztonság, családunk egészsége, boldogsága, jó barátok, szerető közeg a munkában és a szabadidőben, stb. Mindemellett a munka és a magánélet számunkra megfelelő aránya, ami életszakaszonként és helyzetektől függően különbözhet.

Mi az a néhány tuti dolog, ami biztosan jó közérzetet okoz:

1. Elismertség
2. Értelmes tevékenység, érdekes munka
3. Egészség
4. Pozitív gondolkodásmód és jóindulat

A lista természetesen folytatódik, de alapvetőan a bennünket érő hatásokra adott saját pozitív értékelésünk ad igazi megerősítést.

Hogy néz ki ez praktikusan?

Ha az ember leterhelt, sok a munkája, nehezen engedélyez magának szabadidőt, a szabadidő is zömében a kötelességgel telnek (otthoni házi munka, gyerekek, család), akkor egy ördögi körben találja magát. Kevés az energiája, és a passzív elfoglaltságok vonzóbbak számára, így pl. a tévénézés, interneten való barangolás, facebook, stb., ez mind azt az illúziót kelti, hogy kikapcsolódik, de valójában energiával, erővel nem töltődik. Milyen információk, impulzusok érnek bennünket a hírekben, a tévéműsorokban, az újságokban? Volt már valaki, aki azt mondta egy híradó megnézése, vagy egy hírújság elolvasása után, hogy "tele vagyok jó ötletekkel, energiával, tettvággyal, kreativitásom csúcsra jár"? Ha nem tesszük ki magunkat a negatív szólamokkal, fenyegető, elrettentő, vádaskodó, fekete színt festő propagandával, harsány, de érdemi információt nélkülöző üzenetekkel, egy hatalmas lépést tettünk a jólét felé.
A gondolat termékeny és alapesetben pozitív, ha szabadon szárnyal.. Ha a gondolatunkat negatív hírek és események uralják, alattvalókká válunk, ami megakadályozza testi-lelki-szellemi és anyagi jólétünk fenntartását.

Gondoljuk végig, melyek azok a a pozitív dolgok, személyek, lehetőségek, amelyek rendelkezésre állnak életünkben, és mi az a pozitív jövőkép, amiért hajlandóak vagyunk erőfeszítéseket tenni. Csak pozitív és előrevivő dolgok lehetnek a listánkon, amelyek valódi célként mindig a szemünk előtt lebegnek. Az még jobb, ha le is írjuk őket, és időről időre újraolvassuk.  Ez biztosítani fogja, hogy napunk nagy részét olyan dolgokkal töltsük, amelyek ezen célok megvalósulását hozzák, és pozitív érzésekkel, tettvággyal és energiával látnak el.

További személyes és üzleti sikerrel kapcsolatos témák kapcsán látogasson el a honlapunkra, és vegye fel velünk a kapcsolatot: www.humanexcellence.hu

5 tényező, ami növeli a munkatársak elégedettségét

Nagyon sok oka lehet az elégedettségnek, és nagyon sokféle ember van, akik más és más szempontot tart szem előtt, amikor a saját munkahelyét értékeli. Az alábbi öt elégedettség-növelőtényező általánosnak mondható nemtől, kortól és társadalmi státusztól függetlenül.

Mindenek előtt a legfontosabb kötőerő a rendszeres és értékarányos fizetés.  Ha valaki megkapja munkája ellenértékét, akkor azt érzi, megfelelően elvégezte, amit szerződéskötésükkor vállalt a munkaadója részére, és kiegyenlítődik a kapcsolatuk. Nem mellékesen, anyagi és létfentartási biztonságát erősíti, ami fontos alapszükségletünk. A munkahelyek többnyire bizalmasan kezelik más munkatársak fizetését, de az emberek óhatatlanul is egymáshoz mérik magukat, tehát a fizetés csak addig motivál, amíg igazságosnak tűnik a saját fizetés mások juttatásaihoz viszonyítva a csoporton és a vállalaton belül.

A biztonság nem csak a munkahely és a az anyagiak meglétére, hanem az emberi közösséghez, a csapathoz tartozáshoz is kapcsolódik. Ebből következik egy másik fontos szempont: milyen a közösség, milyen a cégkultúra? A munkavállaló az alábbi kérdések alapján értékel: A saját értékrendszeremben milyen az a vállalat és csapat, amelynek tagja vagyok? Megbecsült tag vagyok? Megbecsül a közösség, és a fontosnak tartja a munkámat? Képességeimnek megfelelő munkát bíznak rám? Ha a válaszok összhangban állnak értékeivel, vágyaival, és céljaival, akkor a munkatárs elégedettsége nagy valószínűséggel növekszik. Erről úgy győződhetünk meg legkönnyebben, hogy ezeket vagy hasoló kérdéseket tesszük fel a leendő kollégának már a felvétel során.


Nagyon fontos a munkatárs teljesítményéről, pozitív és negatív eredményeiről időszerű és objektív visszajelzést adni. Így tud korrigálni, ha valami rosszul megy, valamint megerősíthetjük abban, ha valamit jól csinál. Sok esetben a visszajelzés önmagában javítja a teljesítményt, és növeli  a munkatárs lelkesedését, megfelelni akarását.

A munkahely tisztasága, megvilágítottsága, elhelyezkedése (pl. íróasztal, munkaeszköz, stb), egyéni igényeknek való megfelelése  nagyban növelheti az elégedettséget. Ez különösen akkor fontos, ha a munkakör önmagában igényel bizonyos feltételeket, pl. ha valaki folyton telefonál, akkor nem érdemes a recepció, konyha vagy a folyosó mellé ültetni, illetve ha bizalmas a munkakör, akkor biztosítva legyen a hely a diszkrét beszélgetésekhez, levelezésekhez. Mindehez jönnek az ergonomiás feltételek, hogy a szék kényelmes, jól lehet látni, a szellőző berendezést megfelelően tisztitják, az íróasztalok, gépek egymástól kényelmes távolságra vannak, stb. 

Végül pedig nagyon fontos, hogy a munkavállaló(k) és a munkáltat között rendszeres információcsere legyen. Ez nem csak a teljesítmény és az elégedettség visszajelzésére vonatkozik, hanem minden olyan eseményt kommunikáljunk a kollégákkal, ami a vállalat egészét vagy egy részét érintheti. Teremtsünk olyan fórumokat, rendezvényeket, írott kommunikációs csatornákat, ahol interaktívan is tudnak gondolatokat cserélni, javaslatokat tenni, és visszajelezni a munkatársak. Ott, ahol nincs dedikált erőforrás a belső kommunikációra, a HR nagyon sokat tud tenni a megfelelő információáramlás érdekben.

További információkért a témakörbenlátogasson honlapunkra, és kérjen egy órás ingyenes konzultációt az Ön cégének HR ügyeivel kapcsolatban is!  www.humanexcellence.huA stratégiai HR megteremtése


Miben különböznek a sikeres cégek a kevésbé sikeresektől?

Emberi erőforrás szempontból a legfontosabb megkülönböztető jegy az, hogy a sikeres cégek HR-esei nem csupán a szabályzatok, policy-k naprakésszé tételével és betartatásával, valamint a kifizetések adminisztrációjával töltik a napot, hanem sokkal inkább stratégiai feladatokon, mint például a munkaerő megtartásán, motiválásán és fejlesztésén munkálkodnak.Mit jelent pontosan a stratégiai HR, és hogyan tud segíteni az Ön vállalatánál?

A stratégiai HR vállalati folyamatokra épül, mint a tehetségek és a megfelelő emberek megtalálása, és a munkatársak szervezeten belüli motiválása, ösztönzése, fejlesztése. Mindezt nem silókban végzi a HR, hanem a teljes szervezetet áthidalva kínál programokat, és ezáltal a vállalat egészének tud értékes adatokat nyújtani fontos üzleti döntésekhez.
A fő HR folyamatok sztenderdizálásával és  automatizálásával mind a vezető, mind a munkavállalók aktívan részt vesznek a HR folyamatokokban, illetve az információk áramoltatásában. Ezáltal a teljes szervezet elkötelezett résztvevője lesz a HR folyamatoknak, ami javítja a vállalati működést: hogyan kell a legjobb embereket megtalálni, felvenni, megtartani; hogyan kell a teljesítményt mérni, differenciálni az emberek között; miként lehet releváns és értékelhető teljesítmény célokat kitűzni, javítani a tehetséges emberek hatékonyságát szervezeten belül, stb. Minden HR tevékenység és emberi munka végső célja a vállalat működésének, és üzleti eredményének javítása.

Ahogy a HR egyre inkább stratégiai útra lép, a HR munkatársak szerepe is átalakul

Ettől fogva már nem csak adminisztratív személyzeti ügyekkel fogalkoznak, sokkal inkább a szervezet semleges képviselőivé, konzulenseivé, coach-aivá válnak. És az új szerepet vállaló HR jellemzően három fő folyamatot vezényel:

Tehetség mendzsmentIde tartozik minden, ami a vezetőknek ajánl stratégiákat a teljes munkavállalói életciklusra, azaz a toborzás és felvétel pillanatától a munkaviszony megszűnéséig. Ebbe beletartozik minden, ami a kívánatos képességekre, tudásra  és hozzáállásra épít, így például az interjúzás, a felvétel, a betanítás, a teljesítmény értékelése, illetve ösztönzési, bérezési szisztéma kialakítása.

Képzés-fejlesztés A szervezet leginkább bevált tanulási és fejlesztési tevékenységeire utal. Nem csupán a már felvételnél megkövetelt tudás és bizonyítványok meglétének a számon tartása, de a folyamatos fejlesztés, továbbképzések megszervezése, megtartása, bizonyos kompetencia területek megerősítése, az új belépők felkészítése, a tudás folyamatos monitorozása, vagyis minden, amivel tudatosan a lehető legtöbbet lehet kihozni az egyes tevékenységi körből, emberekből, ami a szervezetet mérhetően gazdagítja, és az üzleti eredményt javítja.

Munkaerő szervezésAzoka a tevékenységek, melyek a munkaeszközök, a folyamatok és a munkát végző emberek összehangolását jelentik. A munka végrehajthatóságának a biztosítása, a legmagasabb szintű megfelelése az elvárásokhoz képest. Mindez tartalmazhat olyan adminisztrációs feladatokat mint a munkaidő nyilvántartás, szabadság és készenlét/ügyelet tervezés, stb., illetve számos értékese tevékenységet, mint rotációs programok, utódlás tervezés, karrier menedzsment, és hasonlók bevezetése. Ez utóbbiakat kell a HR vezetőnek, vagy a HR szakembereknek végezni. Itt van hát az ideje a váltásnak

Habár a HR stratégiai szerepbe mozdul, az alapfeladatok továbbra is a napi működés részei maradnak, és el kell őket végezni.  A stratégiai HR feladatok ezeknek az alapfeladatoknak a kiterjesztései, üzleti értékkel bíró részei. Kiváló lehetőség adódik az alapfeladatok admisztrációját leválasztani a gazdagabb tartalommal rendelkező, üzleti célokhoz rendelt  professzionális HR tevékenységektől. Ezáltal a HR munkatársak magas szintű munkát végeznek, és az üzlet számára is értelmezhető értéket termelnek. Nagyon fontos már az elején meghatározni, pontosan mit várunk a HR-eseinktől. 

A stratégiai HR tevékenységeinek hatása érződik az egész szervezeten

Nem meglepő, hogy  azok a szervezetek, akik kiváló HR folyamatokat működtetnek, kiváló embereket szeretnének a HR pozíciókba is. Ezáltal eredményeket várnak amelyek a szervezetben a HR stratégia jelenlétének tudhatók be:
Alacsonyabb működési költség, javuló HR hatékonyság, drasztikusan csökkenő elvándorlás, kisebb lemorzsolódás, stb.

A HR feladatkörének stratégiaivá alakítása azonban nem néhány nap alatt megvalósuló feladat. Hogyan kezdhetjük el ezt?

1. Válassza szét az adminisztratív, “szükséges” feladatokat az értékkel bíró programoktól. Azokat tekinthetjük a szervezet számára értékkel bíró feladatnak, amelyekbe be tudjuk vonni a szervezet egy részét vagy egészét, amelyet ők is érzékelnek, javaslataikkal fejleszthetnek, és általuk gazdagodnak. Emellett az üzleti eredmények is javulnak. Ilyenek a tréningek, az ösztönző programok, a munkafolyamatok javítására irányuló projektek, a teljesítmény mérése és értékelése, stb.
2. Hatalmazza fel a HR-eseit arra, hogy a céges kultúra javítására és a termelékenység, az üzleti eredmények növelésére szervezzenek programokat, tegyenek javaslatokat. Kérje fel őket egy belső céges marketing megtervezésére: “miért jó itt dolgozni?”  címmel.
3. Legyen áttekinthető szevezeti működés, és legyen egyértelmű, ki mit csinál, és miért van szüksége a vállalatnak arra a tevékenységre. Ehhez olykor segítség kell, a jó hír az, hogy tanácsadó cégek legtöbbször ingyen készítenek elfogulatlan professzionális szervezeti felmérést.
4. Tegye mérhetővé a feladatok érétkét, tűzzön ki teljesítménycélokat, és rendszeresen adjon visszajelzést az embereknek a munkájukról – objektíven, személyre szabottan.

További információkért látogassa meg honlapunkat: www.humanexcellence.hu

Karriered alapfeltétele

A karriered és a magánéleted jelentős részét az határozza meg, hogy milyen jól tudod átadni az információt, és ez mennyire inspirálja azokat az embereket, akikre hatást szeretnél gyakorolni – rögtön cselekszenek, és megteszik azt, amit kérsz vagy javasolsz? Jó ötletnek tartják, és azonnal végre akarják hajtani?

Sok tényezője lehet a befolyásolás képességének, például tanulmányok, kapcsolatok, intelligencia, de ha eredményesen kezeled a kapcsolataidat, és az üzeneteid elérik hatásukat, fantasztikus  jövőd lesz minden téren.

Mi segíti a hatásos kommunikációt?
Abban talán egyet értünk, hogy a gyors és bő beszéd nem egyenlő a jó kommunikációval. A lehengerlő, túlon-túl elnyomó beszéd sem. A fogadónak fogni és érteni kell az üzenetet, ami őt gondolkodásra, cselekvésre készteti. A legtöbb ember jobban kedveli a lassú (de nem vontatott) beszédet, és a tiszta üzeneteket.
A beszélő készség tehát nem egyenlő a kommunikációval.
A hatásos beszéd, az eredményes kommunikáció alapja mindenekelőtt a megfelelő felkészültség. Ne felejtsük el a hallgató szempontját is figyelembe venni: ... és akkor ez miért jó nekem? Miért töltsek vele időt? Mi hasznom származik majd belőle? Itt nemm magaddal, hanem a hallgatóval kell foglalkozni, és az ő igényét előtérbe helyezni. Mi fogja őt motiválni abban, hogy teljesítse a kérésemet, akarja az általam vázolt lehetőségeket? Ahhoz, hogy a bizalmat felépítsd, készülni kell a közönségből, amihez őszinte érdeklődést kell mutatnom, és látniuk kell a saját szükségleteik teljesülését a beszédem, kommunikációm által. 
Mi kell a hatásos kommunikációhoz?
Szavak: Ha valamilyen információt szeretnék megosztani, fontos, hogy megfelelő szavakat használjunk. Ha valamilyen érzelmi, gondolati reakciót várunk, esetleg cselekvésre szeretnénk ösztönözni a hallgatóságot, tiszta, egyértelmű szavakat és mondatokat kell használni a megfelelő hatás érdekében. Sokszor sértő, agresszív, csúnya szavak rontják az üzenetet, különösen, ha a téma, vagy az elérni kívánt hatás erős ellentétben áll az elmondottakkal. A semleges vagy pozitív szavak hatnak leginkább az emberekre, különösen, ha cselekedni kell. Félelemből jóval kevesebb hallgató tesz meg nekünk dolgokat rossz érzések között, mint azok, akik pozitív eredményt várnak pozitív érzésekkel telve. Az igazi szónokok kevés, de hatásos szavakat használnak, nem használnak felesleges kliséket, hanem pozitívan, lelkesítően előadják beszédüket, témájukat, és a hallgatók közvetlen és egyenes üzenetet kapnak.
Hangszín: régi mondás, a mély hang bizalomgerjesztőbb és hitelesebb, mint a magas hang. Ettől függetlenül bármilyen hangszínnel is rendelkezik az előadó, mindenképpen adja önmagát, és saját hangján szóljon,  függetlenül a preferált hangszíntől.
Testbeszéd: A testünk többet elárul, mint gondolnánk. Ahogyan ülsz, vagy állsz, nagyobb hatást tesz hallgatódra, mint amit mondasz. Régi megfigyelés, hogy ha a hallgatóságod felé hajolsz enyhén, jelentősen növeled a hatást. Ülve ez egyszerűbb, állva pedig a hallgatóság felé fordulva, a hozzájuk közelebb álló lábra helyezve a súlyt olyan hatást kelthetünk, hogy egész testünkkel nyomatékot kap mondanivalónk.
A három összetevő együtt biztosít hiteles, megfelelő üzenetet, és ezeknek maximális harmoniában kell lenniük annak érdekében, hogy az elvárt hatást meghozza.
A beszéd tagolása, a fokuszált figyelem, a szemkontaktus, a csend megfelelő használata - sok más között - szintén fontosak. Ezekről nagyon sokat lehet olvasni, és igazán hasznos információkat találunk különféle könyvekben  a felkészüléshez.  
Ne hanyagoljuk az érzelmi töltetet - a lelkesedés ragad. Ha az előadó hiteles és elismert, a témárólérdeklődéssel, szenvedéllyel beszél, akkor a pozitív energia megsokszorozódik, és a hallgatók szívesen hallgatják és  követik, illetve hajtják végre javaslatait, kérését.
A kommunikáció tehát nem csupán maga a beszéd, hanem a meghallgatása is, és akkor a legredményesebb, ha interaktív.
Ha szeretnél több információt a témában, vagy érdeklődsz a befolyásolási, meggyőzési technikák iránt, keress bennünket: www.humanexcellence.hu.

Meggyőzés és befolyásolás

Mindkét kommunikációs készség nagyon értékes lehet, ha értékesítünk, csapatot vezetünk, de bármilyen egyéb társas kapcsolatban is élvezhetjük az előnyét.

1. Meggyőzés
Mindenkinek más a meggyőzési módszere, azaz amikor szeretné a partnerét, vagy egy csoportot a saját elképzeléséről meggyőzni, gondolatait, eszméit elfogadtatni. Legtöbb esetben a logikus érvelés elegendő, de mint gyarló emberi lények, sokszor inkább az érzelmi töltöttség és a szimpátia vezérel bennünket döntéseinknél. Ezért elengedhetetlen, hogy bármit is próbálunk meggyőzni, megismerjük a másik működési módját, szükségleteit, igényit, értékeit és preferenciáit. Ehhez természetesen beszélgetni kell vele, meg kell ismerni a fent felsorolt szempontjait.

2. Befolyásolás
A befolyásolás hasonlóan bizalmi dolog, még ha racionális lénynek is tartjuk magnkat. A befolyásolás egy olyan érzelmi és logikai folyamat, amelynek eredménye a meggyőzés, a saját eszménk, gondolatunk elfogadása.

Hogyan tudunk befolyást gyakorolni pl. a velünk más állásponton lévő emberre? Nézzük meg a két egyszerű párbeszéd logikai és érzelmi töltöttségét:


- Zoli, szerintem ez a befektetési forma túl kockázatos, és viszonylag lassan térül meg. Én még megnéznék néhány más lehetőséget is, és egy táblázatban összehasonlítva mutatnék be több opciót a főnöknek,
- Ezt miből gondolod, Józsi? Hiszen ez igéri a legmagasabb megtérülést a reklám alapján. Már a főnök is jóváhagyta, nem kellene megzavarni újabb lehetőségek bemutatásával
- Az on-line katalógust alaposan átnéztem, és az ottani információk szerint a legjobb kondíciókat egy másik befektetési lehetőség ajánlja. Szerintem nekünk az sokkal jobb lenne. Szánj rá egy órát, és meglátod, miről beszélek
- Nem köszönöm, már épp elég időt töltöttem vele, én az elsőnél maradnék, és a főnök felé is ezt képviselem.

Mi volt a hiba a fenti párbeszédnél? Miért nem tudta Józsi meggyőzni Zolit, hogy érdemes tájékozódni, és a részleteket elemezni, mielőtt a főnök elé viszik a döntést?

Nézzük meg a következő párbeszédet:

- Zoli, szerintem ez a befektetési forma túl kockázatos, és viszonylag lassan térül meg. A főnök azt mondta, ha még le tudunk faragni a költségekből, a megmaradó pénz a bónuszalapunkat növeli majd.
- Ezt miből gondolod, Józsi? Hiszen ez igéri a legmagasabb megtérülést a reklám alapján. A főnök ugyan már jóváhagyta, de lehet, hogy a költségek átnézése érdekes lehet, ha a bónuszunkat befolyásolja...
- Az on-line katalógust alaposan elolvastam, és az ottani információk szerint a legjobb kondíciót a másik befektetési lehetőség ajánlja. Hidd el, nekünk az sokkal jobb lenne, a főnök örülni fog, hogy spórolunk a pénzén, és a fennmaradó részt inkább nekünk adja majd. A titkárnője szerint nagyon jó hangulata lett, mikor hallotta, hogy az osztályaink azon munkálkodnak, hogy az igazán jó lehetőséget vigyük be neki. Szánj rá egy órát, olvasd végig, és beszéljük meg.
- Már épp elég időt töltöttem vele, de ezen már nem múljék, megnézem, mi lenne a legolcsóbb és egyben legkedvezőbb ajánlat.
- Rendben, utána megbeszéljük, mit képviseljünk közösen a fönök felé.

Talán átjön ebből a két egyszerű demo párbeszédből az érzelem és az érdek felcsillantása. A normál kereskedelmi tárgyalások, és a kollégákkal való egyeztetések, befolyásolás, meggyőzés sokkal komplexebbek.

Az ügyfeleink kommunikációs stílusát és érettségi szintjét általában díjmentesenfelmérjük, majd az üzleti és személyes igénynek megfelelően kialakítjuk a kommunikációs programot.

Ennek fejlesztésére ajánlom a "Befolyásolás technikái" című kurzusunkat, ahol 2x4 órában megtanítjuk az alap kommunikációs fogásokat a szolid manipuláció és érdekérvényesítés segítségével tanácsadás vagy tréning során. Ezt tovább tudjuk vinni specifikus kérések alapján tárgyalás, befolyásolás, érdekérvényesítés irányba. Érdemes további irodalomért, és részletes programokért meglátogatni a ppi.co uk oldalt is.

Ha további információt szeretne, lépjen kapcsolatba velünk: a felmérés és a konzultáció ingyenes, a megoldás pedig egyének és vállalatok részére sztenderd program alapján zajlik.
Ár és időpont ügyben hívjon vagy írjon! www.humanexcellence.hu


Fekete-fehérből színesbe

10 év után először végignéztem egy hírműsort a tévében. Azt megtudtam, mi nem jó, és ki mit nem csinál/t jól, és kiket vádolnak bűnökkel, illetve hogy jelenleg milyen vétkeket követnek el (a szereplőket mindenki képzelje el magának). Megerősítést nyert egy örökbecsű mondás:   „Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”

Miért fontos ez? Hány helyen láthatunk ádáz küzdelmet olvasók között a Facebook-on vagy a hírportálok kommentjeiben, ahol egymás véleményét, nézetét és gondolatát  kritizálva, olykor gyalázzák az olvasók, sokszor teljesen elszakadva az eredeti témától.  Mindig az jut eszembe, hogy ezek az emberek rendkívül sok időt töltenek negatív gondolatok szabatos megformálásával és a másik kommentelő ugyancsak negatív gondolatainak értékelésével. Miért ne tölthetnék ugyanezt az időt tanulmányokkal, kertészkedéssel, gyermekeikkel, családunkkal, egy jó filmmel, vagy bármi léleképítő dologgal? Az együttműködés és az összefogás előrébb visz, hiszen ebben az esetben az egy több, mint a sok.

Mitől lesz egy ember egy életen át sikeres?
1. Szerető emberek veszik körül
2. Értelmes elfoglaltsága van, amit szeret,és nem csak meg tud belőle élni, hanem évről évre gyarapszik tőle anyagi, szellemi és lelki síkon egyaránt
3. Őszinte és érdeklődő
4. Becsüli embertársait, tiszteli a környezetét, az élővilágról, a Földről egységben gondolkodik
5. Jól akarja magát érezni,bármit is csinál
+1 Jó kedvét, sikerét és szerencséjét megosztja szeretteivel, tud adni, és hálás mindenért, amit kap

Van egy fontos protestáns alapelv, ami a jó közérzet eszenciája:
"Tegyél jót valakivel, és senkinek ne mondd el, hogy jót tettél." Tudom, nagyon nehéz, de a hatása mindenért kárpótol.

Pozitív gondolatok pozitív tetteket szülnek. Mindez jó közérzetet teremt, és vidám, értelmes életet biztosít. Sokkal könnyebb valamit segíteni, mint valami ellen harcolni.

 Mindenben nem érthetünk egyet, és ha a másik véleménye kiabál, a tiéd pedig csendes, érdemes arra gondolni, hogy  a kiabálás, és a magamutogatás fárasztó, míg a csendes, ám erőteljes és szorgalmas pozitív tettek hosszú időn át hatnak, melyek szilárd barátságoat és támogatókat hoznak,  és nem csak érdektelen tömegeket verbuválnak.

Végül egy idézet, ami egyben megerősíttő útravaló is: .

“Valahányszor elindulsz otthonról, húzd be az állad, emeld fel a fejed, és szívd tele a tüdőd levegővel, idd be a napfényt, köszöntsd mosolyogva a barátaidat, és szívvel-lélekkel szoríts mindekivel kezet. Ne félj attól, hogy félreértenek, és egy pillanatig se törődj az ellenségeiddel. Döntsd el határozottan mi a szándékod, aztán pedig egyenesen törj a cél felé. Legyen szemed előtt a magasztos cél, amit kitűztél magad elé – és akkor egy idő múlva észreveszed, hogy öntudatlanul is megragadod azokat a lehetőségeket, amelyek vágyaid teljesüléséhez szükségesek, ugyanúgy, ahogy a korallállatka kiválasztja a tenger habjaiból mindazt, amire szüksége van. Képzeld önmagadat annak a tehetséges, komoly, hasznos embernek, aki lenni akarsz, és ez a gondolat óráról órára jobban átalakít majd, hogy saját eszményedet megközelítsd… A gondolat minden, őrizd meg e helyes lelki magatartást: a bátorság, az őszinteség, a jó kedély szellemét. A gondolkozás szinte alkotás. Minden jó dolognak a vágy a szülője, és midnen őszinte imádságot meghallgat az ég. Olyanokká leszünk, amilyenekké szívünk mélyén lenni szeretnénk.” (Elbert Hubbard)
.

Szentes

Szentes has won the award of Europen Capitals of Biodiversity 2011.  Now Szentes is listed among European cities like Montpellier in France, Hannover in Germany, Kremnica in Slovakia, and Puebla de Sanabria in Spain - they were celebrated togehter in the International Biodiversity Conference in Brussel.This recognition is based on the values of the cities which will persist in the future, as well. "In Szentes things are simply going well, you can feel the energy and motion everywhere. The key to success is the local people's positive attitude, a well operating city administration for 20 years now, the mayor's commitment, and a high-level cooperation " - the Energy Consultant explained.
The main point here I think is the importance of creating the circumstances to inspire greatness, having a commited leader who motivates local people to reach a common goal, and concentrating on things which will bring real values to the community's life. These are the things which make a winning team/organisation.http://www.miotthonunk.hu/
http://www.capital-biodiversity.eu/2.html

Hatékony otthoni munkavégzés

Nem kell meetingre menni, a közös kávézásokból is kiamardunk, megúsztuk a reggeli és a délutáni csúcsforgalmat, mégis néha úgy érezzük, hogy sok időt pazarolunk az otthoni munkavégzés során. Különösen akkor nehézkes az otthoni munka, ha családtagok, esetleg gyerekek is otthon vannak, így óhatatlanul elterelődik a figyelem a munkáról, és bár sokkal hosszabb időt töltünk otthon munkavégzéssel, mégis az az érzésünk, hogy keveset teljesítettünk. Hogyan lehet növelni az otthoni munkavégzés hatékonyságát?

1. Határozzuk meg, mikor fogunk dolgozni - órára, percre pontosan. Akár a naptárunkba is beírhatjuk, mely időszakban mit fogunk csinálni. A jó tervezés már fél siker. Biztosítsuk a feltételeket, hogy ebben az időszakban háborítatlanul tudjunk dolgozni.
2. Maradjunk távol az internettől - legalábbis azoktól az oldalaktól, amelyeket a munkahelyünkön sem nézegetnénk munkaidőben, gondolok itt a Facebook-ra, és más, privát érdeklődést kielégítő oldalakra. Amikor a munkában szünetet tartunk, akkor természetesen ellenőrizhetjük privát e-mailjeinket, de semmiképp se bonyolódjunk végeláthatatlan chat-elésbe, ádáz vitákba és érvelésekbe bizonyos fórumokon, mert az időnket elveszik, és a figyelmünket is elterelik a munkáról.
3.  Lehetőség szerint válasszuk szét a családi időt a munkaidőtől. Néha ez nehéz, ha otthon dolgozunk, különösen kis gyermekek mellett lehetetlen például telefonos konferenciabeszélgetéseken részt venni, vagy koncentrációt és figyelmet igénylő alkotómunkát végezni. Keresünk valakit, aki gyermekeinkre vigyáz addig, amíg mi egy másik helyiségben dolgozunk, etelfonokat bonyolítunk.
4. Tartsunk tervszerű szüneteket, és használjuk ki annak előnyét, hogy nincs mellettünk a főnökünk, és nem látnak a kollégák, tornázzunk egyet, sétáljunk a kertben, menjünk ki  a terszra friss levegőt szívni, főzzünk magunknak egy teát, stb. Ami kizökkent és feltölt, segíti a későbbi munkavégzés hatékonyságát.
5. Lépj kapcsolatba emberekkel - telefonálj a kollégáidnak, beszéljétek meg az apróbb dolgokat hosszú levelezések helyett, ha a közelben van étkezési lehetőség, ebédelj az otthonod közelében, ahol más emberek is megfordulnak. Ez serkent és inspirál, örömmel térsz vissza dolgozni.
6. Legyen otthonos, barátságos, világos és kényelmes otthoni irodád, ahol hosszú ideig örömmel végzed a munkád nap mint nap. Legyen rend az íróasztalon, és fűzzünk le minden fontos dokumentumot, úgy mint a munkahelyünkön, nehogy szerződések papírrepülőként vagy kávés csésze alátéteként végezzék.

Ha mindezeket megvalósítjuk, nagy valószínűséggel örömteli és hatékony munkát végzünk az otthoni irodánkban.

A távmunka kialakításának lépései

Mint korábban írtam, számos előnye és hátránya lehet a távmunkának, azonban ha körültekintően alakítjuk ki, akkor az előnyeit élvezhetjük elsősorban, a hátrányait pedig megfelelő HR programokkal kezelhetjük.
Hogyan lássunk neki a távmunka kialakításának?
1. Mi a vállalat profilja? Milyen a szervezet, az egymástól való függőségek? Milyen munkakörök vannak?
2. Melyek azok a munkakörök, amelyek távmunkában is elvégezhetőek, és melyek, amelyek nem? Itt a munkakör-elemzés és a szervezeti hálózat vizsgálata szükséges lehet, hogy objektív képet kapjunk a lehetőségekről.
3. Ha megállítottuk, mely munkakörök távmunkásíthatók, nézzük meg, hogy mi kell az adott pozíció(k) betöltőinek, hogy el tudják távolról is látni a munkát (eszközök, adatbázis, belső hálózat illetve hozzáférések, stb.)
4. Vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk a távmunkát végző egyének teljesítményét legeredményesebben mérni az adott munkakörökben. Melyek a legfőbb értékelési szempontok? Mitől lesz jó és eredményes a munkakör betöltője? Milyen hasznot várunk tőle a cég számára?
5. Azt is nézzük meg, hogy az adott ember, akit távmunkára szánunk, alkalmas-e távmunka végzésére. Ha igen, és örömmel végezné távmunkában a feladatait, térképezzük fel, kikkel fog később kapcsolatban állni, és miért, milyen gyakran, kiket kell majd kontaktálnia.
6. Ha már mindent alaposan ellenőriztünk, megírtuk az egyén célkitűzéseit, tűzzünk ki rendszeres napokat -  pl. hetente egy napot - amikor megjelenik az irodában közös értekezleteken, vagy bármilyen más okból, ami a folyamatos személyes bevonódást is segíti.
7. Végül képezzük ki, és készítsük fel az egyént a távmunkára. Mondanom sem kell, hogy későbbiekben is támogatni kell, hasonlóan a "belső" munkatársakhoz.
Ha valakit mélyebben érdekel a téma, írjon, és egy részletes kérdőív alapján láthatóvá válik, szervezetében vannak-e távmunkára alkalmas pozíciók, illetve a kijelölt munkatársaknak milyen segítségre van szükség az irodán kívüli munkavégzéshez.

Távmunka

Saját ügyfeleink körében végzett mini kutatásunk azt mutatja, kicsi a távmunka elfogadottsága munkáltatói körökben, munkavállalóként viszont sokan vágynak rugalmas, nem mindig helyhez kötött munkavégzéshez. Ha nem is igényli az ember, hogy folyton otthonról dolgozzon, de a munkaidő kereteit rugalmasan kezelve a teljesítésre fektetné a hangsúlyt, és nem feltétlenül a jelenléte garantálná a jó teljesítést - derült ki a kérdőívekre adott válaszokból.
Tanulmányainkból emlékezhetünk arra, mikor az iparosodás időszakában egykor a gyárakba jártak az emberek dolgozni - ott volt a munkaeszközük, és a vezetőik folyamatosan ellenőrizték, ha kellett, fenyítették őket, és megmondták, mikor mit csináljanak, mikor ehetnek, mehetnek mosdóba, hagyhatják abba a munkát, és hasonlók. Ebből nőtték ki magukat a mai gyárak, irodaházak, kereskedelmi központok. Mivel a munka jellege jelentősen átalakult, a körülmények összehasonlíthatatlanok a régi világéval, sokkal erősebb a specializáció a munka terén, és a technika már nem mérhető távolságra van a régi gépektől, eszközöktől. Mégis, a munka szervezése nem sokat változott - mintha a bizalmatlanság, a kontrolligény vezetné a munka világát még, de sok esetben inkább a biztonságos, bejárt út ad egy stabilitást a munka elvégzésének biztosításához a vezetők részéről. Másfelől a vezetők sem szeretnék elveszíteni szem elől bázisukat, a beosztottaikat, akiket "vezetnek".
Mit nyerhetünk egy jó munkaszervezéssel, amiből akár az is kisülhet, hogy néhány munkakör nem csak az irodából végezhető? Néhány példa:

 • teljesítményorientált munkatársakat, akiket a minőség és a határidő vezérel, nem csupán a munkahelyen töltött idő
 • alacsonyabb irodafenntartási költséget
 • a bejárási költségek terheinek csökkenését
 • elégedettebb munkavállalókat, 
 • kevesebb városi dugót,
 • alacsonyabb légszennyezettséget
Milyen hátrányai lehetnek? Például:

 • néhányan visszaélhetnek a kötetlen munkavégzés adta lehetőséggel, és nem dolgoznak, vagy mást (is) csinálnak
 • nem lesz hatékony a munkavégzés
 • nem jönnek az eredmények, és késő lesz változtatni
 • nem lesz képes szocializálódni a távmunkában dolgozó kolléga, kikerül a munkatársak informális köréből, elszigetelődik
 • nem kap a kolléga elég információt, kimarad a napi vérkeringésből

Mint látható, az első lista az előnyökkel több objektív tényezőt tartalmaz, mint a második lista, mely főleg feltételezésekből és félelmekből áll. Megfelelő szervezéssel, felkészítéssel, változáskezeléssel  azonban ezeket könnyen ki lehet küszöbölni, főleg, mert vannak már jó példák a világban, amiket érdemes követni. Következő bejegyzésemben arról írok majd, mi szükséges a távmunka kialakításához.

.

Kedvcsináló

Előző bejegyzésemben a pozitív életszemléletről, és a "jó hozzáállásról" írtam. Hogyan tudjuk mindezt megszerezni, és mitől leszünk jó kedvűek a munkában? 


1. Szervezzük hosszú és rövid távú tervek szerint életünket: ezek tartják fenn bennünk a motivációt, és törekvéseinket a folytonos fejlődésre, megújulásra és javulásra. Célok nélkül nem haladunk előre. Mindenek előtt tehát tűzzünk ki célokat életünk fontos területein, melyek természetesen nem csak a munkában, hanem magánéletben, párkapcsolatban, szabadidőben, privát elképzelésekben is megjelennek. A rövid távú célok elérése mindemellett erőt ad a hosszú távú célkitűzések eléréséhez is. 
2. Támaszkodjon a segítőkre: ha van beosztottja vagy asszisztense, delegáljon, válogassa ki azokat  a tevékenységeket, amihez kevés tudás és sok idő szükséges, és adja át munkatársainak. Családja körében töltődjön fel, körükben ne a munkával foglalkozzon, hanem regenerálódjon. 
3. Legyen nagylelkű, dicsérje munkatársait, ha megérdemlik, adjon annyi pozitív visszajelzést, amennyit csak lehet - persze őszintén. Menjen el kollégáival ebédelni, kávézni, és próbáljon velük néha informálisan is beszélgetni. Így a szimpátiájukat biztosan elnyeri, és sokkal szívesebben dolgoznak Önnel, vagy teszik meg, amit kér. 
4. Fogadja el, hogy nem tud mindent megváltoztatni. Vannak dolgok, amiket nem tudunk kontrollálni, és nem minden úgy történik, ahogy szeretnénk Befolyásolni viszont tudjuk a történéseket: a fent említettek is ezt segítik, valamint ha inspirál, jó példát mutat, érdekes és értékes célokat csillant meg, az másokat is mozgásba hoznak. 
5. Nézzen befelé és töltődjön fel: mindegy miben hisz, meditál vagy imádkozik, esetleg jógázik vagy sportol, a lényeg, hogy törődjön a testével és a lelkével. Kell energia ahhoz, hogy megvalósíthassuk a céljainkat. Minden egyes erőfeszítés busásan megtérül, ha helyesen és jó helyre tesszük. Ezáltal mindent gyorsabban és kisebb erőfeszítéssel tudunk elérni. 


Általánosságban ajánlom, hogy foglalkozzon olyan dolgokkal, amelyek a pozitív és előremozdító törekvéseit segíthetik, ábrándozzon, gondolkodjon és tervezzen. Nem csak a "komoly munka" hoz eredményt, hanem az alkotó elme is, ami kipihenten és nyitottan a legtermékenyebb. 
Eredmények

Az ember nem szeret hiába dolgozni, eredményeket vár. Amikor nekilátunk, a fejünkben van a terv, mit is szeretnénk elérni a tevékenységeink során. Mégis gyakran érezzük, hogy bár a tervünk kristály tiszta, és a tudásunk is megvan a munka elvégzéséhez, nem jön az ihlet, nem tudjuk megfelelően elvégezni az adott feladatot, vagy esetleg nincs kedvünk hozzá.
Aki olvasta a rend és tisztaságról szóló bejegyzésemet, az bizonyára a megoldás felét is tudja már: zsúfolt, rendetlen íróasztal nem kedvez a múzsáknak, tehát mindenek előtt pakoljunk el mindent, ami nem kell az adott munkához, és csak a legszükségesebbek maradjanak az íróasztalon.
Ezek után fogalmazzuk meg, pontosan mit szeretnénk megcsinálni. Kinek kell a munkánk? Mihez fogják felhasználni? Kik fogják még látni? Milyen érzések fognak hozzá kapcsolódni? Mitől lesz értékes a munkánk? Egyszóval, próbáljuk meghatározni feladatunk lényegét, nem csak a tervet teljesíteni. Próbáljuk meg "megrendelőnk" szemével nézni , és "ügyfeleink" számára elkészíteni a munkát. Nem utolsó sorban, élvezzük az alkotás örömét, és legyünk hálásak azért, hogy mi teljesíthetjük ezt a feladatot.
Ha teljességgel koncentrálunk a feladatra, megértjük a célját és az értékét, megtöltjük pozitív érzelemmel, akkor képesek leszünk lelkesen és produktívan elvégezni. Ezért nagyon fontos, hogy a munkát nem csupán tudással és készségeinkkel, hanem tervszerűen, pozitív hozzáállással és jó érzésekkel végezzük el. Ez biztosítja a mások számára is értékes eredményeket, a munka számunkra pedig energiát adó, jó érzéseket keltő tevékenység lesz, nem pedig az ellenkezője.


A tervek és a megvalósításuk

Mit ér a terv, ha nem valósítjuk meg? Bizonyára Ön is ült már végeláthatatlan meetingeken, értelmetlen megbeszéléseken, semmit mondó tárgyalásokon, ahol úgy érezte, csak az idejét rabolják, és semmi értelmét nem látta. Készített már sok tervet, ami senkit nem érdekelt, és talán soha valósultak meg.
Tettek nélkül nincs eredmény, ezért minden esetben a legfontosabb: legyen akció, legyen cselekvés, és mérhető eredmény. Az eredmény legyen minden tettnek, minden akciónak az értelme. Akkor viszonylag könnyen lehet majd szelektálni: szükség van erre a meetingre? Szükség van egy újabb dokumentumra? Kell egy újabb workshop? 

Papírmentes íróasztal

Hányszor látunk nyomasztó kupacokat az íróasztalon, amelyek elfoglalják a tágas teret, hogy aztán vagy lefűzzük, vagy kidobjuk őket. Nem is annyira a környezetvédelmi és költséghatékonyság miatt írom ezt - bár ezek is nagyon fontos szempontok -, hanem az energia-elszívó és figyelem-elterelő hatása miatt.
Mindenek előtt, ha sok a papír a asztalon, óhatatlanul is elvonja figyelmünket másról. Megöli a kreativitást, nem hagy teret a gondolatoknak, tehát érdemes alkotó munka előtt eltávolítani a felesleges papírokat.
Másrészt sokaknak növelheti a fontosság érzetét, hogy mennyi minden vár rá, de ez egyúttal nyomasztó és zavaró is lehet, így  a munka rovására megy.
Ezért a csapatformálás első állomásaként érdemes tudatosítani, megtanítani, és gyakorolni a fontos és hasznos dolgok tárolásának szabályait, illetve a munkaszervezéshez szükséges készségek elsajátítását.

Mérgező közeg

Mindannyian találkozunk negatív, energiarabló emberekkel, olykor arra kényszerülünk, hogy kapcsolatot tartsunk velük, hiszen munkatársaink, szomszédaink, esetleg családtagjaink között is ráismerhetünk ilyenekre.
Mi a közös tulajdonságuk? Hogy pillanatok alatt leszívják az energiánkat, elveszik az életkedvünket, védekezésre, mentegetőzésre, sajnálkozásra kényszerítenek sajátságos kommunikációjukkal.
Mit tehetünk ellenük?
1. Negatív és borúlátó fajta: mostanság elég sokan vannak, megfélemlítő és kirekesztő tárgyalási technikájuk, hibáztatás, ellenségkeresés, lázítás, szítás fogalomkörökre korlátozódik. Természetesen semmi sem az ő hibájuk, más hibás, illetve a körülmények sem kedveznek. Ha lehet, kerüljük ezt a fajtát, mert belőlük soha sem lesz pozitív gondolkodású, előremutató, jövő és célorientált személy, hanem a múlton rágódó, hibáztató, a pozitív emberek életét megkeserítő vérszívó.
2. A segítségre szoruló / mártír: veszélyes fajta, mert azt érezteti veled, fontos vagy. Ő az aki folyton magánéleti vagy egyéb jellegű problémáival traktál, meghallgatást, megértést vár, és folyton pozitív megerősítésért teszi ezt. Minden róla szól, örül, ha dicséred, és saját magára tett negatív állításokkal provokál, hogy tovább magasztald. Mindent elvállal, majd panaszkodik, hogy túlterhelt. Érdemes nekik megmondani mennyi időd van, és miről fogtok beszélni, majd ha befejeztétek az érdemi beszélgetést, jobb időben elválni tőle.
3. A kritizáló: ő az, akinek semmi nem jó, és mindig bebizonyítja, miért nincs igazad, amikor próbálod a pozitív oldalt megcsillantani. Tele van bizonytalansággal, és negatív meggyőződéseivel hangsúlyozza, hogy csak a javadat akarja.
Mindhárom típus veszélyes, a csapatokat bomlasztja, a személyes kapcsolatokat veszélyezteti. Ha ilyet látunk, sürgős beavatkozásra van szükség a szervezetben, munkacsoportban.
Ne feledjük, hogy csak a jó hozzáállás, együttműködő kommunikáció és az épülést segítő, pozitív energia vezet bennünket tartós sikerre. 

Emberek csoportosulása, vagy munkacsapat?

Amikor egy vállalkozás szervezetet épít, felveszi  a vezetőket, fejleszti őket. A vezetők teljes elkötelezettséggel tehetségeket toboroznak a csapatokba, akiket utána szintén fejlesztenek, képeznek, motiválnak, és csatasorba állítanak. Mindemellett igyekeznek pozitív munkakörnyezetet kialakítani, amely a munkavállalók odatartozását, illetve motivációját erősíti.
A  fenti lépések többnyire minden menedzsment tankönyvben megtalálhatók, és az emberi erőforrás területek kialakítása is hasonló logikával történik. Mégis nehéz és sok sebből vérzik olykor a jól teljesítő munkacsoportok kialakítása. Sokan kiváló szakembereket és jó referenciával, elismert diplomával és tekintélyes tapasztalattal rendelkező munkatársakat vesznek fel, akik egyenként jól végzik a munkájukat, mégis nagy kihívás csapattá szervezni őket. Manapság a toborzás-kiválasztás nem is a tudásról szól, hanem a motiváció és a csapatba illés meghatározásáról. Alkalmas lesz a jelölt a meglévő emberekkel abban a bizonyos csapatban eredményesen, lelkesen dolgozni? Szívesen fog majd velük dolgozni? Ki lesz a hangadó és a meghatározó személy a csapatban? Mitől fog szárnyalni a csapat? A vezető és a HR együtt teremti a körülményeket, mégis legtöbbször a csapat tagjait csupán egyéni teljesítményük alapján értékeljük. 
Összefoglalva: 
Egy erős és vállalatra szabott HR stratégia, és a megfelelő emberi erőforrás rendszerek jó keretet adnak a vezetőknek a csapatok építéséhez.A csapat teljesítménye soha sem az egyéni teljesítmény átlaga. A csapat vezetőjének és a tagok teljesítménye a csapat teljesítményével összhangban van, nem lehetnek függetlenek egymástól. Az egyéni teljesítmény-különbségek így a csapat teljesítményéhez viszonyíthatók. 
Csapat teljesítménye: milyen hatékonysági fokon látja el a szervezeti szerepét (a hatékonyság mindig egyedi algoritmus), illetve mennyire elégedettek vele az ügyfelek, akik akár a kollégák is lehetnek attól függően, hogy melyik szervezeti egységről van szó. Szerencse

A szerencse összetétele: kedvező körülmények, képesség és cselekvés.

A csapatjátékos

Nem mindegy, kikkel veszed magad körül. De mielőtt magad köré gyűjtöd a "nagyszerű embereket", akik közé Te is tartozni szeretnél, meg kell fogalmaznod, mit jelent a "nagyszerű ember". Szavahihető, udvarias, szeret dolgozni, minőségi munkát végez, törekvő, becsületes, stb.

Ha ezt mind HR-es nyelvre fordítjuk, és megvizsgáljuk, milyen a "nagyszerű ember" egy szervezetben, a következő néhány fontos tulajdonságot sorolhatjuk fel: 

1. Legyen csapatjátékos - alapvető, hiszen a csapattal közös céljai vannak, és tisztelettel, nyitottan kell a többi emberhez hozzáállnia, enélkül nem lesznek közös sikereik.  
2. A helyes dolgot, a megfelelő megoldást tekintse fontosnak, és ne azt bizonygassa, kinek van igaza. Különösen egyet nem értés esetén kell objektívnek maradni, és a dolog fontosságára, és a helyzet megoldására törekedni ahelyett, hogy a maga igazát hangsúlyozza. 
3. Az előbbivel némileg összefügg az is, hogy a szervezeti nagyság egyik ismérve a céltudatosság. Mindenképpen erény, ha emberünk eredményeket szeretne elérni, és a fontossági sorrendet betartva a valóban fontos dolgokkal foglalkoznak, amelyek esetleg személyes előremenetelüket is segítik. 
4. A nagyszerű emberek felelősséget vállalnak tetteikért, és nem szégyellnek learatni a babérokat sem, ha pozitív eredményei lesznek törekvéseiknek.
5. Nem utolsó sorban szeretnének vagy szeretnek a vállalatnál dolgozni. Képesek kialakítani az egészséges egyensúlyt a vállalati és a magánélet között, viszont szívesen vesz részt kollégákkal is munkaidőn túl különböző eseményeken, és szívesen vesz részt a vállalati rendezvényeken. 

Ezek csak az általános kritériumok, a szervezethez való tartozást erősítik. Mindemellett természetesen a szakmai megfelelés, és számos egyéb, a konkrét munkahelyzethez és pozícióhoz kötődő feltételeknek is meg kell felelni. Bármilyen értékes és jó embert talál az ember, ha a leendő vezetője nem hisz benne, nem érdemes felvenni őt. A szervezetbe illeszkedés sok esetben a szimpátián, és kevésbé egzakt feltételeken múlik. 


Hógolyó

Most, hogy esik a hó, és minden fehér, eszembe jutott egy írás, amit nemrég olvastam. A lényege: Az apró dolgok, bár jelentéktelennek tűnnek, mégis nagyon sokat számítanak- ezek felhalmozódása jelenti a legnagyobb sikereket vagy kudarcokat az életben.
Eszerint nagyszerű és értékes dolgok - melyek alig észrevehetők, vagy nincsenek nagy becsben - sok apró erőfeszítés és áldozathozatal árán felhalmozódnak. Minden felhalmozódik az idők során. Az a sok-sok apró erőfeszítés, amit senki sem lát, egyszer csak értékké és jelentőségteljessé válik. 
Olyan, mint a hógolyó. Pici hópihékből áll, kis kupacból hízik meg és hópihék milliói alkotják végül a hógolyót. Pici hópihékből áll össze a pusztító lavina is.

A meleg szobából figyelve a gallyakon remegő hókupacokat  érdemes azon elgondolkodni, hogy szakmai és személyes téren melyek azok az apró napi tettek, érzések és gondolatok, melyek bennünk híznak, és egyszer jelentőségteljessé válva bennünket is uralnak majd. A legapróbb nem kívánatos dolgok is növekszenek, ezért már a kezdetek kezdetén érdemes elűzni, és  pozitív, testi-lelki-szellemi gazdagodásunkat segítő apróságokkal helyettesíteni.